Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.complexpack.pl prowadzony jest przez firmę:
  Complex Pack Service sp. z o.o.
  z siedzibą:
  93-256 Łódź,
  ul.Żmichowskiej 20/24
  NIP 982-03-01-283
  REGON 473076985
  zwaną dalej Sprzedającym lub Sklepem.
 2. Kupujący - osoba prywatna bądź firma chcąca dokonać zakupu online.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Zamówienie towaru oznacza, iż Kupujący akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ukazania się ich na stronie internetowej.

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA

 1. Zamówienia można dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie pod nr tel.: 42 681-05-20 w godz. 8-16.
 2. Dokonując zakupu poprzez sklep internetowy Kupujący powinien dodać do "koszyka" produkt, który zamierza kupić. W tym celu należy kliknąć ikonę "do koszyka". Dodanie produktu do "koszyka" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z "koszyka". "Koszyk" umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do "koszyka" wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności oraz podać pełne dane do wysyłki towaru i postępować dalej zgodnie z instrukcją.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 4. Zamówienia realizowane są:
  • poprzez firmę kurierską;
  • transportem firmy Complex Pack Service sp. z o.o. na terenie Łodzi;
  • możliwy odbiór własny w siedzibie firmy: ul.Żmichowskiej 20/24, 93-256 Łódź.

  Koszt dostawy ponosi Kupujący.

 5. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedającego lub potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem. Wyjątek stanowią zdarzenia losowe, na które Sprzedający nie ma wpływu.

§ 3. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie. Klient ma do wyboru nastepujące formy płatności:
  1. przedpłata na konto bankowe;
  2. płatność za pobraniem przy odbiorze;
  3. płatność gotówkowa w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego.
 2. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
  PEKAO SA Oddział w Łodzi
  ul.Wigury 21
  12 1240 5585 1111 0000 4883 6575

§ 4. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji Klienta wynosi 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r (podstawa prawna: art.27 i 34 ust.1 ustawy o prawach konsumenta) o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Podstawą jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 6. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedającego na konto bankowe Kupującego, lub osobiście w przypadku zwrotu towaru w siedzibie firmy po otrzymaniu zwracanego towaru.
 7. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania przesyłek wysyłanych do niego za pobraniem.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, obsługi reklamacji i zwrotów oraz potrzeb marketingowych.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu Complex Pack Service (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Kolory i wyróżnienia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości ze względu na różnorodność nośników przeznaczonych do prezentowania stron internetowych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.